Til pressen

Pressekontakt:
Christian Arffmann
Politisk rådgiver og kommunikationsansvarlig i Udviklingshæmmedes Landsforbund

Email: christian@ulf.dk
Telefon: 20277408


Fakta om Bjarne Jensen

Født i Fredericia i 1955.

Som 3-årig anbragt på De Kellerske Anstalter. Her lever han indtil 1974.
Så flytter han på pensionat i Gauerslund og begynder at gå på Petersholmsskolen i Vejle.
I 1976 får han arbejde på det beskyttede værksted Ellehøj i Vejle.
I 1983 flytter han i egen lejlighed for første gang. Han møder Ellen Utoft Andreasen på en ferierejse, og de bliver siden gift i 2003.
Ellen dør efter længere sygdom i 2015

I 2004 får han en stilling som servicemedarbejder på Udviklingshæmmedes Landsforbunds (ULF) kontor i Vejle. I dag bor han alene i en lejlighed i Vejle og bruger sin tid på ULFs kontor, som frivillig på Kellers Minde Museum og er med i processen om at få opført en mindesøjle ved Kellers Minde.


Fakta om De Kellerske Anstalter

De Kellerske Anstalter var en centralinstitution, der lå i Brejning mellem Vejle og Fredericia.
Anstalten blev opført i 1898-1901 af overlæge Christian Keller.

Tanken var at skabe en selvforsynende landsby. Et sted, hvor mennesker med handicap og psykisk sårbare havde et hjem, hvor de kunne bo og arbejde og leve under faste og sikre rammer.

Anstalten blev taget i anvendelse med åbningen af mandshjemmet i 1901. Anstalten fungerede indtil 1980, hvor statens åndssvageforsorg blev lagt ud til amterne.


 

Udviklingshæmmedes LandsForbunds Medieafdeling